Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše úspěchy

25. května 2016 jsme využili pozvání na atletický víceboj Bobr sport tour do Bobrové. Dva naši atletičtí vícebojaři zabodovali: 1. místo mezi prvňáčky získal Marek Nedoma a 3. místo v kategorii druháků a třeťáků získal Ondřej Myslivec. Tleskáme! 

Ve výtvarné soutěži v projektu Goodyear Bezpečná školka O nejpestřejší podzimní strom 2015 zvítězila podzimní koláž dětí naší mateřské školy. Gratulujeme!

Skvělou  motivací do dalšího studia angličtiny pro současné žáky byl úspěch naší bývalé žačky Simony Nevrklové (abs. v roce 2009) v překladatelské soutěži z anglického jazyka. Moc jí to přejeme:

http://www.vysocina-news.cz/clanek/studentka-z-noveho-mesta-na-morave-mezi-vitezi-v-prekladatelske-soutezi-juvenes-translatoresi

V taneční soutěži ve Žďáru nad Sázavou dne 2. 5. 2014 obsadilo družstvo starších žákyň třetí místo a družstvo mladších žákyň čtvrté místo. Za výborné výkony děkujeme a blahopřejeme: Pavlínce Chrástové, Markétce Jelínkové, Dominičce Sklenářové, Terezce Jelínkové, Marušce Staňkové a Zdendovi Strakovi.

V soutěži nejen počítačových dovedností  Ajtík pořádané  1. ZŠ Nové Město na Moravě dne 3. 4. 2014 obsadili naši čtvrťáci a páťáci senzační 1. místo! Máme velikou radost a soutěžnímu týmu: Davidu Dostálovi, Petru Staňkovi, Janu Ondráčkovi, Vojtěchu Sklenářovi a Natalce Kočíkové - srdečně blahopřejeme.

29. 4. 2013 získala  2. místo v taneční soutěži ve Žďáře nad Sázavou skupina děvčat z tanečního kroužku: Petra Kudrnová, Pavla Chrástová, Natálie Kočíková, Markéta Jelínková a Dominika Sklenářová. Za skvělý výkon děvčatům velice blahopřejeme.

Ve výtvarné soutěži programu Prevence dětských úrazů 2012/2013, pořádané Státním zdravotním ústavem pro Kraj Vysočina byla oceněna za 6. místo žákyně naší školy Natálie Kočíková. Byla odměněna zajímavým dárkovým poukazem. Natálce blahopřejeme a i ostatním účastníkům soutěže děkujeme za reprezentaci naší školy.

Ve výtvarné soutěži Šťastné stáří očima děti 2012 byl oceněn obrázek "Babička nám plete šály na zimu" od naší žákyně Romanky Kulíškové! Romanka dostala pozvání do Prahy na převzetí ceny z rukou 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. Blahopřejeme!!!

Opět 8. místo získala Romanka Kulíšková ve výtvarné soutěži Cestou dvou bratří 2012. Máme velikou radost a gratulujeme! Obrázek si můžete prohlédnout:  

                                        

Na taneční soutěži ve Vojnově Městci v roce 2012 obsadilo družstvo našich žákyň 2. místo. Za naši školu tančily: Markéta Jelínková, Dominika Sklenářová, Pavla Chrástová, Natálie Kočíková, Petra Kudrnová, Lucie Peňázová, Hana Lavičková.

Ve výtvarné soutěži "Cestou dvou bratří 2011" vybrala porota v čele s Adolfem Bornem na 8. místo obrázek Romany Kulíškové. Výborně! 

Vítězné tažení obrázku Veroniky Skryjové! Po 1. místě v okresním kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí následovalo 2. místo v krajském kole v Jihlavě a 2.6. 2011 proběhlo v Praze republikové kolo, na kterém byl Veroničin obrázek vybrán na 2. místo. V celé republice se soutěže zúčastnilo celkem 35514 dětí z 1352 škol.

Na taneční soutěži ve Vojnově Městci dne 23. 5. 2011 naši školu úspěšně reprezentovala dvě družstva děvčat. Mladší žákyně obsadily fantastické 1. místo a starší žákyně zaujaly bezchybně předvedenou sestavou. Děkujeme a gratulujeme!

Výsledky plaveckého kurzu: V závěrečných plaveckých závodech dne 17. 2. 2011 získala 1. místo Iveta Myslivcová a 3. místo Veronika Skryjová. V závodech mladších žáků nám patřila "celá bedna": 1. místo získala  Eliška Průdková, 2. místo Natálie Kočíková a 3. místo Tomáš Kříž. Ocenění všestranný plavec získaly: Lucie Peńázová, Kateřina Kováčová, Veronika Skryjová a Iveta Myslivcová. Blahopřejeme!

Za celoroční aktivitu a splnění všech úkolů v roce 2009-2010 získala ZŠ Bohdalec Zlatý diplom v celostátním  recyklačním a ekologickém programu Recyklohraní.

Ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí 2010 nás krásně reprezentoval Petr Klobása, který získal svým obrázkem 4. místo v okresním kole.

Ve výtvarné soutěži Cestou dvou bratří 2010 získala Veronika Skryjová 6. místo a Kateřina Staňková 10. místo v kategorii žáků 4. a 5. ročníku. Gratulujeme! Odborné porotě předsedal Adolf Born. Vyhlášení výsledků této výtvarné soutěže v rámci Dnů lidí dobré vůle  se konalo ve Stojanově gymnáziu na Velehradě. Ceny vítězům předala první dáma Livia Klausová, Mons. Jan Graubner a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Fotografie z přebírání ceny najdete ve fotoalbu. Tento obrázek nakreslila Veronika:

                                         .                 

Žákyně 4. ročníku Kateřina Staňková získala ve výtvarné soutěži Ahoj z prázdnin v r.2010  3. místo ve své kategorii. Máme velkou radost a blahopřejeme! Oceněný obrázek nazvaný Naše rodina v Telči naleznete zde: