Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace

 

1.

NÁZEV ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

 

2.

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

1) Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 2) Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je výkon činnosti základní školy, předškolního vzdělávání, zařízení školního stravování sloužící dětem, žákům a zaměstnancům školy, (školní jídelna) a školského zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina).

Zřizovatel: Obec Bohdalec

 

3.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 • Statutární orgán – ředitelka školy
 • Vedoucí učitelka mateřské školy
 • Učitelky ZŠ a MŠ
 • Vychovatelka ŠD
 • Vedoucí školní jídelny
 • Kuchařka
 • Školnice

 

4.

KONTAKTY

Adresa: Bohdalec 80, 59255 Bobrová

Telefon: 566673944, 566673945

ID schránky: 3rjmbkx

 

5.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

181728948/0300

 

6.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

75020947

 

7.

REDIZO

650014235

 

8.

ROZPOČET

Rozpočet 2018   Návrh střednědobého rozpočtu

 Zpráva o hospodaření 2017

 

9.

ŽÁDOSTI O INFORMACE, PODÁNÍ ŽÁDOSTI, STÍŽNOSTI, NÁVRHU NEBO PODNĚTU
Při vyřizování žádostí se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, telefonicky na telefonním čísle školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 

11.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

14.

 

SAZEBNÍK

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování 

A4 jednostranné

  2,00

 

 

A3 jednostranné

  4,00

2.

Tisk

A4 černobílé

  3,00

 

 

A4 barevné

10,00

3.

Kopírování na nosiče

Flash disk

20,00

 

 

CD

50,00

4.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy

 

Bezplatné

7.

Vydání opisu vysvědčení

 

100,- Kč

 VÝROČNÍ ZPRÁVY O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

GDPR

Kontakt na pověřence: Mgr. Slavomír Pipa, Mikroregion Novoměstsko,

 Mob: 733 373 292, e-mail: pipa.gdpr@gmail.com

ZÁSADY A ZÁKLADNÍ INFORMACE O GDPR