Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOHDALEC PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením §34 odst. 2 zákona č. 261/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění místo a dobu konání zápisu do Mateřské školy Bohdalec pro školní rok 2018/2019.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku 5 let.

Průběh zápisu:

Datum

Místo

 

1. Škola zveřejní kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2018/2019

 

 

10. dubna 2018

 

Nástěnka MŠ a

webové stránky školy:

www.zsbohdalec.estranky.cz

 

2. Rodiče si vyzvednou formuláře k zápisu

 

 

12. - 27. dubna 2018

 

Mateřská škola Bohdalec

 

 

3. Zápis dětí do mateřské školy, předání žádostí

 

2. a 3. května 2018

8.00 hod. -15.00 hod.

Mateřská škola Bohdalec

Rodiče se dostaví s dítětem, jeho rodným listem, vyplněnými a potvrzenými formuláři, obdrží registrační číslo své žádosti

 

4. Možnost seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

 

16. května 2018

13.00 hod. - 14.00 hod.

Ředitelna školy

(Účastník řízení nebo jeho zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.)

 

5. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

 

Zpravidla do 30 dnů od podání žádosti

Nástěnka školy, vývěska školy na návsi a webové stránky: www.zsbohdalec.estranky.cz Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Rozhodnutí o nepřijetí se zasílají písemně.

 

V Bohdalci 10. 4. 2018                                                   ………………………………………..

PaedDr. Zdeňka Kučerová, ředitelka školy

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace (dále jen škola), stanovila kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě stanovení § 165 odst. 2 písm. b) zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního možného počtu dětí v mateřské škole.

I.

Pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2018 předškolní vzdělávání povinné (tzv. předškoláci a děti s odloženou školní docházkou).

II.

Jestliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria I., vychází při přijímání dětí do MŠ ředitelka z následujících kritérií:

Kritérium

 

Body

Trvalý pobyt dítěte

V příslušném spádovém obvodu školy, tj. obci Bohdalec

3

 

 

V okolních obcích

1

 

Věk dítěte k 31. 8. 2018

3 nebo 4 roky

3

 

2 roky

1

 

Individuální situace

Sourozenec zapsaný nebo zapisovaný do MŠ nebo navštěvující Základní školu Bohdalec

2

 

Přihláška k celodennímu provozu

1

 

Rozhodující je celkový počet bodů. V případě shodného počtu bodu bodů rozhoduje datum narození dítěte (přednost mají starší děti).

V Bohdalci dne 16. 4. 2018                           

         L.S.                        …………………………………..                                 

                                                                                         Zdeňka Kučerová, v.r.

                                                                               ředitelka ZŠ a MŠ Bohdalec

 

 

 

 Školní vzdělávací program je přístupný k nahlédnutí ve vestibulu školy.

 

dscn3483.jpg